Souhlas se zpracováním osobních údajů

Váš souhlas udělujete správci osobních údajů, tj.  členům skupiny L2S Europe, do které patří:

Opravdove hubnuti s.r.o., L2S Europe, s.r.o., Low carb market, s.r.o., Velvet Vision, s.r.o., Autonoto s.r.o., ad2leads s.r.o., Netside Europe a.s., AVLIS s.r.o.

Aktuální seznam členů skupiny je k dispozici na webových stránkách: www.ketomix.cz

 

(dále jen „správce osobních údajů“)

 

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) tímto souhlasím tímto s tím, aby výše uvedený správce osobních údajů zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail)

pro účely:

 • marketingové účely (přímý marketing, zasílání reklamních informací, zasílání obchodních sdělení). 

Stanete-li se klientem naší skupiny, pak budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 5 let od realizace poslední objednávky. V ostatních případech po dobu 1 roku nebo do odvolání tohoto Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány rovněž v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné. 

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením tyto práva:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům
 • požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to jedním z těchto způsobů:

 • emailovou žádostí na email info@ketomix.cz

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení správci. 

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými správce spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou např.:

 • reklamní agentury (např. výroba propagačních materiálů)
 • obchodní partneři a jejich zaměstnanci (plnění obchodních smluv)
 • marketingové společnosti
 • výrobní a doručovatelské společnosti zapojené do dodavatelského řetězce směrem k zákazníkům
 • finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí.